Czech Study: Social Media as a News Source? (via EJO)

Journalists often claim that social media, such as Twitter and Facebook, have become important news sources, but have they? Researchers from Charles University in Prague studied Czech media to establish to what extent traditional journalistic methods are being replaced by social media platforms. More on the study here

Rozhovor ve Strategii

Zdraví ČTK je závislé na zdraví médií Že je Twitter rychlý a sociální sítě mocné, o tom už dnes nikdo nepochybuje. A pokud o tom pochybuje někdo v médiích, tak by si asi měl vzít zdravotní dovolenou, říká ředitel České tiskové kanceláře Jiří Majstr. Přidaná hodnota „četky“ je podle něj mimo jiné v tom, že když už něco vydá, tak je to zcela ověřené. Svět se mění, ČTK zůstává. Nebo […]

Rozhovor v Digizone

  Titulek, podle mého názoru nevystihuje hlavní bod rozhovoru a není v něm ani nijak podpořen, ale chápu, proč byl zvolen. Jinak ale oceňuji jak nelehké otázky, tak práci fotoreportéra. Mediafax nás ani s pomocí Novy neohrozil, říká nový ředitel agentury ČTK DigiZone.cz, 14.6.2011 Je prvním generálním ředitelem, s nímž jsem si domluvil rozhovor přes Facebook. Jiří Majstr nahradil 10. června po osmnácti letech ve funkci šéfa České tiskové agentury […]

Kachny, teorie spiknutí a fakta o ČTK

Přišel mi e-mail od studentky jedné z mediálních fakult, že prý dopisuje diplomovou práci o Četce. A že prý (jí nejmenovaný) bývalý člen Rady ČTK přišel s informací, že ČTK je hospodářsky na dně, a jak to tedy je. Potěšilo mne, že si tu informaci snaží ověřit. To je totiž mnohem více, než co dělá většina z těch, kteří o ČTK v poslední době psali, zejména na různých webech. To, co […]

Link or steal

There has been quite a debate recently about the announcement by the Associated Press that they will protect their news by a code that will enable them to show who is using their content without paying for it. I am not sure everyone in the debate discussed the same thing, but in any case it was and is quite useful. Among others we had an intervention by Chris Ahearn from […]

Where do the twain meet?

“Citizen Journalism Networks Stepping Up Editorial Standards,” states DigiDave in his recent post. Just as he does I try to avoid the “professionals good – amateurs wrong” (or vice versa, which is far more frequent) debate about journalism, since I think it mostly exaggerates and misses the point. My view is that these two branches have certain elements common and actually need each other. And both need to reform. That […]

Article of the Future

Starting from scratch is what not many people do. It is not natural, sometimes not quite useful (my fellow fans of Zdenek Jirotka´s book Saturnin will know exactly what I mean) but in other instances it can be very innovative and revealing. I think one such project was recently announced by Elsevier and is called The Article of the Future.

The Empire Strikes Back

The Washington Post has been at the receiving end of the new media gurus and “print-is-dead-squads”. It is interesting, therefore, to see WP´s new effort boldly called Innovations in News – The latest creations from Slate and The Washington Post (sponsored by, who else, 3rd Generation Prius – which, I guess, is important).