Projekt, se kterým nastupuji do funkce

10. Shrnutí a první kroky

ČTK musí:

 • být politicky a hospodářsky nezávislá;
 • být inovativní ve zpravodajství, technice i obchodu a marketingu;
 • zlepšovat kvalitu zpravodajství a přizpůsobovat ho potřebám odběratelů;
 • dokončit reformu a pokračovat v reorganizaci;
 • pečovat o rozvoj kvalitních lidí, motivovat zaměstnance a posilovat jejich zapojení do řešení problémů agentury;
 • dále rozvíjet multimediální redakční systém, využít jeho kvalit k další nabídce v zahraničí;
 • vytvářet a rozvíjet další inovativní IT řešení pro vlastní potřeby i pro potřeby svých zákazníků;
 • diverzifikovat, přicházet s novými řešeními pro nové situace
 • pokračovat v opatřeních pro překonání krize;

První kroky:

Pokud budu jmenován generálním ředitelem ČTK, plánuji následující kroky na prvních šest měsíců, tedy do konce 2011:

 • Připravím a s Radou ČTK zkonzultuji restrukturalizační plán pro rok 2012 zajišťující stabilitu a rozvoj ČTK a variantní scénáře rozvoje
 • Připravím a s Radou ČTK zkonzultuji koncept dalšího rozvoje zpravodajského webu Ceskenoviny.cz
 • Připravím koncept posílení obchodní činnosti ČTK na perspektivních trzích
 • Aktualizuji a zveřejním Etický kodex ČTK
 • Připravím založení Etického panelu ČTK
 • Připravím koncept modernizace Infobanky ČTK
 • Zahájím odborné (právní, ekonomické) atd. kurzy pro redaktory ČTK v rámci Akademie

Během prvních 12 měsíců:

 • Připravím, s Radou ČTK, odbornou veřejností a ministerstvem kultury zkonzultuji koncept dalšího rozvoje a ochrany Fotoarchivu ČTK
 • Spustím projekt veřejné žurnalistiky pro Českénoviny.cz
 • Připravím koncept spolupráce Akademie ČTK s dalšími subjekty

Informační technologie a jejich mediální užití se vyvíjejí raketovou rychlostí a vyžadují nemalé investice, důkladné znalosti, praxi a dobrý odhad trendů. ČTK proto potřebuje v tomto období zkušené vedení, které bude zejména pro novináře v agentuře, ale právě tak i navenek, autoritou jak novinářskou, tak odbornou, manažerskou a lidskou.  Můj projekt ukazuje cestu, kterou by se podle mého agentura měla dát. Respektuje její poslání dané zákonem a představuje vizi do roku 2017.