Projekt, se kterým nastupuji do funkce

Příloha: Vlastnictví tiskových agentur v západní a střední Evropě

1) Tabulka

Zkratka země forma vlastníci vztah ke státu dotace
AFP Francie zřízena zákonem Sui generis veřejnoprávní nepřímé
ANP Nizozemí a.s. Venture capital soukromá žádné
ANSA Itálie nezisk. družstvo. Média soukromá nepřímé
APA Rakousko družstvo Média soukromá žádné
ATS/SDA Švýcarsko a.s. Média soukromá žádné
BELGA Belgie a.s. Média soukromá žádné
ČTK Česká Republika zřízena zákonem Sui generis veřejnoprávní žádné
DPA Německo s.r.o. (GmbH) Média soukromá žádné
EFE Španělsko a.s. Stát státní nepřímé
LUSA Portugalsko a.s. Stát a média polostátní nepřímé
MTI Maďarsko a.s. Stát státní přímé
NTB Norsko a.s. Média soukromá žádné
PA Velká Británie s.r.o. Média soukromá žádné
PAP Polsko a.s. Stát státní přímé
RITZAU Dánsko Média soukromá žádné
STT/FNB Finsko s.r.o. Média soukromá žádné
TASR Slovensko zřízena zákonem Sui generis veřejnoprávní nepřímé
TT Švédsko Média soukromá žádné

2) Přehled

Soukromé tiskové agentury

(ANP, ANSA, APA, ATS/SDA, BELGA, BNS,  DPA, NTB, PA, RITZSAU,STT/FNB, TT)

 • pracují převážně na družstevním principu, i když mají jinou právní formu; družstevníky/vlastníky jsou média;
 • pracují na tržních principech; smyslem jejich existence pro vlastníky je sdílením nákladů, případně dalšími činnostmi (prodejem zpravodajství nemédiím – firmám, bankám, státu), snížit náklady vlastníků na zpravodajství;
 • jedinou výjimkou je v současné době holandská ANP, kterou vlastní investiční kapitál ze 60%, ze 30% vydavatelé a z 10% management, nicméně agentura i majoritní vlastník hledají nyní nové uspořádání;
Veřejnoprávní tiskové agentury

(AFP, ČTK, TASR)

 • jsou zřízeny zákonem a nemají konkrétního vlastníka (mají autonomní postavení);
 • samy nakládají svým majetkem;
 • kontrolou činnosti agentury je pověřen zvláštní orgán, který se buď zcela nebo zčásti skládá z osob jmenovaných státní mocí (parlamentem, ministry); v případě AFP je osm členů rady zástupci tisku, dva členové zastupují zaměstnance, dva státní televizi a rozhlas a tři vládu (jednoho jmenuje premiér, jednoho ministr financí a jednoho ministr zahraničí); v případě TASR musí být členy správní rady jeden odborník z oblasti práva, jeden z ekonomiky, jeden z žurnalistiky a jeden z oblasti informačních technologií; jednoho člena volí zaměstnanci; zákon definuje, že odborník musí mít vysokoškolské vzdělání a tříletou manažerskou praxi a zakazuje členství v radě lidem zastupujícím například vydavatele či vysílatele.
 • složení a způsob konstituování kontrolního a řídícího orgánu  agentury vytváří určitý filtr, omezující přímý vliv státu, nicméně stát má vliv rozhodující
Polostátní tiskové agentury

(LUSA)

 • jsou ve společném vlastnictví státu a soukromých subjektů;
 • bývají označovány za polooficiální, protože v nich stát uplatňuje určitý vliv;
 • jsou  obvykle dotovány;
 • jmenování řídících orgánů (ředitele) výrazně ovlivňuje majoritní vlastník, což  bývá většinou stát.

3) Právní postavení ČTK

 • ČTK je zřízena zákonem přijatým v roce 1992 a od té doby nezměněným.
 • Změna statusu ČTK je možná jedině zákonem. Je tedy mimo kompetenci Rady ČTK nebo managementu agentury.