Projekt, se kterým nastupuji do funkce

3. Svět kolem ČTK

Dosavadnímu vedení ČTK se podařilo dosáhnout toho, že je nezávislá na státních dotacích, což je u agentury nevlastněné médii poměrně unikátní i v evropském měřítku. Je považována za standard spolehlivosti, kvality, ale také za jeden ze zdrojů redakčních a technických nápadů a inovací.

Svět kolem ČTK se ale nyní znovu dramaticky proměňuje. Při analýze je nutno oddělit změny, které jsou dány krizí, od těch, které jsou strukturální.

Krize
 • výrazně zhoršuje předvídatelnost chování klientů;
 • ohrožuje existenci některých klientů ČTK;
 • ve státní sféře i u malých a středních podniků vede k rušení smluv nebo snaze vyjednat nové podmínky, které budou vyžadovat ze strany ČTK větší plnění za nižší ceny;
 • zvýhodňuje postavení levných substitutů bez ohledu na kvalitu jejich zpravodajství;
 • omezuje prostředky na rozvoj strategických projektů ČTK;
 • může vést ke zvýšení mocenského tlaku politické a ekonomické sféry;
 • může přinést příležitosti ke strategickým akvizicím;
Strukturální změny
 • koncentrace vlastnictví médií zvyšuje vyjednávací sílu těchto klientů vůči ČTK;
 • prudce se zvyšuje tlak na ceny, na efektivitu řízení ČTK jako firmy a na efektivitu pořizování, zpracování a distribuce zpravodajství;
 • zpravodajství ovlivňují nové technologie, nové vzorce chování, generační rozdíly, sociální média a sítě; sociální média a sítě jsou současně hrozbou i příležitostí – jsou příležitostí, pokud je agentura správně uchopí;
 • dále se problematizují principy ochrany autorských práv;
 • technologie umožňují získávat mnohé typy informací automatizovaně;
 • veřejnost chce mít vůči médiím rovné (nebo rovnější) postavení, model vysílač-příjemce se mění – posiluje partnerský vztah na úkor vztahu spotřebitelského;
Postavení ČTK, marketing

Marketingové průzkumy ukazují, že ČTK je silná značka, vnímaná jako symbol kvalitního produktu. Četka je všeobecně známým slovem. Četkaři jsou na trhu práce žádaní, každý manažer médií ví, že mají důležité atributy v krvi – umějí vytvářet nestranné zpravodajství, umějí pracovat pod tlakem, umějí se zapojit do týmu. Obdobně respektovaná je značka ČTK i mezi jejími zahraničními partnery a její síla se prokázala i po spuštění Akademie ČTK. Své opodstatnění už prokázala zvláštní stránka ČTK na Facebooku, ale bude nutno dále pracovat na jejím rozvoji, stejně jako na rozvoji všech prezentačních webů ČTK.

Pokud se o ČTK vede veřejná debata, je ale zřejmé, že je její úloha, fungování a poslání chápáno často šablonovitě, nekvalifikovaně, tendenčně. Veřejnost, i odborná a politická, snadno podléhá dezinformacím nebo pseudoinformacím. Zde je zjevný problém.

Konkurence

Od roku 2008 působí ČTK po zhruba deseti letech opět proti přímému konkurentovi i na vlastním národním trhu. Agentura Mediafax financovaná zahraničním kapitálem, nesvazovaná zákonnými povinnostmi týkajícími se obsahu, rozsahu a kvality zpravodajství i obchodní politiky (které platí pro ČTK) se v ČR pokusila zopakovat úspěch, který měla na trhu rumunském. Tam využila slabosti místní státní agentury a stala se lídrem trhu.

Zakladatel a první majitel ji nakonec musel prodat – podle tiskových zpráv – za pouhé jedno euro. Ani pod novým vedením nezískává žádné významnější klienty. Má ale nadále vůli bojovat. Výraznou komplikací pro obchodní zájmy ČTK je, že Mediafax je nyní součástí skupiny CME a ta neváhá pro jeho podporu využívat i zpravodajství televize Nova.  Pokud by příští vývoj měl být logický, pak by vedení CME mělo dospět k nevyhnutelnému závěru, že není možno provozovat na jednom trhu agenturu jako neutrální subjekt sloužící všem médiím a současně jejich konkurenta v podobě televize a webu s velkým rozsahem zpravodajství. Na takový vývoj však ČTK nemůže spoléhat, a také na něj nespoléhá.

Vedle toho na českém trhu přímo prodávají svůj servis také agentury Thomson Reuters, dpa, AFP, Bloomberg. V oboru fotobank pak jsou to především Isifa a Profimedia, zastupující silné zahraniční subjekty (například Getty Images). Pro některé potenciální klienty postačují místo agenturního servisu také tzv. substituty, například zpravodajství z webů různých médií.