Projekt, se kterým nastupuji do funkce

5. Vize pro ČTK

Z těchto výchozích faktů vyplývá strategie ČTK.

Základním prvkem strategie musí bezpochyby být naplnit zákonné poslání. To znamená poskytovat veřejnosti, médiím i institucím trvale nestranné, nezávislé, aktuální, ověřené zpravodajství a respektovat všeobecně přijímané hodnoty servisu agentury. ČTK nesmí dopustit, aby v krizi opustila své základní principy, právě naopak, musí se o to více zaměřit na jádro toho, co je jejím posláním. Současně s tím ale musí být ČTK službou výhodnou, která odběratelům pomůže při plnění jejich úkolů.

ČTK je mezi evropskými agenturami v nezvyklém postavení v tom, že má veřejnoprávní poslání, ale nemá zajištěné příjmy z veřejných zdrojů, jako například francouzská AFP nebo slovenská TASR. Vzhledem k tomu, že ČTK nemá zaručeny finanční zdroje od státu, jsou příjmy od klientů determinantou jejího hospodářského zdraví, což je v nynější krizi mimořádně důležité.

ČTK v souladu s trendem v západní Evropě bude usilovat o to, aby se její vztah se zejména mediálními klienty změnil z pouhého dodavatele v partnera. ČTK bude usilovat o to, aby byla chápána jako prodloužení newsroomů českých médií. To znamená, že se podstatně zvýší a rozroste komunikace s nimi.

Bude zákazníkům poskytovat nové služby, například technické, analytické, konzultační, školicí nebo marketingové. Nově zaváděné služby budou přísněji než dosud posuzovány z hlediska jejich ekonomické efektivity. K tomu nechám zpracovat novou metodiku jejich hodnocení.

Dalším důležitým směrem rozvoje bude posílit postavení v nemediální sféře, tedy jako dodavatele informací a služeb do státní sféry, firmám a jednotlivcům. Je evidentní, že mediální trh v ČR neporoste a bude ještě nějaký čas v krizi.

Nahradit výpadky příjmů je možno jak defenzivně (škrty), tak ofenzivně – zvýšenou snahou lépe obsloužit stávající odběratele a snahou získat nové, a to nejen zpravodajstvím, ale i takovými činnostmi, jako je od svého založení úspěšná Akademie ČTK, konzultacemi, službami v oblasti ochrany intelektuálního vlastnictví či IT službami.

K tomu patří inovace. ČTK k tomu musí dobře využít lidí ve všech odděleních. Ani v období krize se ČTK nesmí inovací vzdát. Inovace spatřuji především ve sféře šíření zpravodajství, nových médií a internetu, ale také nových zdrojů pro zpravodajství a monitoring (Twitter, sociální sítě atd.) a nových obchodních modelech. Právě fundované využití tzv. sociálních sítí, jako je Facebook, bude patřit i mezi inovace v marketingu.

ČTK nesmí nynější hospodářskou krizi jen přestát, ale musí ji využít tak, aby zůstala jedničkou na trhu, poskytovala nejkvalitnější zpravodajství v moderních formátech šířené nejmodernějšími způsoby, posilovala nastavené standardy objektivnosti a nestrannosti a aby uměla v pravý okamžik nabídnout takové typy servisu, které budou klienti požadovat, a to při plnění zákonného poslání.