Projekt, se kterým nastupuji do funkce

6. S kým budu tuto vizi naplňovat

ČTK se pod mým vedením více otevře. Musí se naučit více spolupracovat se skupinami, které mají na budoucnosti agentury zájem. Budu-li jmenován GŘ:

 • pokud jde o zaměstnance
  • bude ČTK zajišťovat stabilitu zaměstnání pro kvalitní zaměstnance, kvalitní prostředí a odměňování založené na výkonu;
  • budu rozšiřovat komunikaci na všech úrovních;
  • Akademie ČTK využiji k rozvíjení schopností vybraných zaměstnanců, ale také k prohlubování právních, ekonomických, jazykových a technických znalostí redaktorů;
  • ve spolupráci s domácími i zahraničními partnery budu podle finančních možností agentury usilovat o stáže vybraných zaměstnanců v různých médiích;
  • podle finančních možností agentury budu:
   • prosazovat a podporovat studium jazyků zejména u redaktorů;
   • podporovat odborný růst dalších profesí;
 • pokud jde o Radu ČTKjako zástupce veřejnosti a kontrolní orgán:
  • základem vztahu z mé strany bude pracovní, otevřený, profesionální poměr při respektování odpovědnosti dané zákonem;
  • budu s Radou projednávat strategické cíle agentury, vztahy s největšími klienty a protikrizová opatření;
  • budu Radu žádat o ochranu nezávislosti zpravodajství ČTK;
  • budu od Rady očekávat ochranu obchodních tajemství ČTK;
 • pokud jde o veřejnost, jejímž zájmům ČTK slouží:
  • bude mým cílem posilovat její důvěru v servis ČTK nejen jeho kvalitou, jako tomu bylo dosud, ale také postupným otevíráním zákulisí agenturní práce;
  • zveřejním agenturní etický kodex a připravím ke zveřejnění také zásady, podle nichž redaktoři ČTK postupují při přípravě zpravodajství;
  • zřídím etický panel ČTK, jehož úkolem bude posuzovat zpravodajství z vnějšího pohledu a do něhož pozvu odborníky a veřejně činné, nezávislé osobnosti
  • hodlám šíře zapojit veřejnost do získávání a tvorby zpravodajství (tzv. veřejná žurnalistika), k čemuž mám připraven speciální projekt;
  • k otevření agenturního zákulisí poslouží nejen tzv. sociální sítě, ale i Akademie ČTK, která se v budoucnosti zaměří nejen na přípravu informačních profesionálů, ale nabídne také kurzy pro veřejnost;
 • pokud jde o média a další zákazníkyČTK:
  • budu především tvrdošíjně dbát o kvalitní zpravodajství, kvalitní nadstavbový servis a řešení problémů klientů;
  • vedle nabídky zpravodajských produktů ČTK zintenzivní i nabídku souvisejících služeb, např. IT řešení, konzultací;
  • vedení i střední články řízení ČTK budou klienty pravidelně konzultovat ohledně jejich potřeb a k tomu cílit inovace v servisu a obchodní politice, ale současně vysvětlovat vlastní práci a rozhodování;
  • vedle osobních kontaktů na všech úrovních k tomu ČTK nově využije stránek www.ctk.cz, skupiny na Facebooku, Twitteru a dalších komunikačních nástrojů;
  • pokud se podaří najít vhodného partnera (jako s prvním vstoupíme do jednání s ČRo a ČT), nabídnu Akademii ČTK jako prostředek k celoživotnímu vzdělávání novinářů;
 • politická sférachápe média také jako součást vlastní vlivové činnosti, což je pojetí, kterému se ČTK nesmí podvolit;
  • dosáhne toho udržením nezávislého, objektivního a kvalitního zpravodajství, jehož materiálním základem je hospodářská nezávislost ČTK;
  • vztahy s politiky musejí být otevřené;
  • jako GŘ ČTK se soustředím na to, abych politiky přesvědčoval, že objektivní, nezávislá agentura je v zájmu nejen veřejnosti, ale také všech politických stran, které musejí mít záruku, že se k jejich zájmům, výrokům, programům a představitelům bude agentura stavět stejně, ať jsou ve vládě nebo v opozici;
 • stát od ČTK vyžaduje plnění poslání daného zákonem o ČTK, zejména nestrannost, ale také pečlivou správu majetku  a ekonomickou stabilitu;
 • mezinárodní partneři očekávají stabilního partnera se spolehlivým zpravodajstvím; partneři v Evropské alianci tiskových agentur (EANA) vedle toho stojí o výměnu zkušeností, partneři v agenturním sdružení MINDS navíc i o nabídku inovativních služeb a řešení; ČTK bude v obou sdruženích hrát aktivější roli;

Z těchto bodů vyplývá, že všichni rozhodující činitelé, kteří mají nějaký zájem na fungování a budoucnosti agentury, očekávají od ČTK stabilitu, spolehlivost, transparentnost, předvídatelnost jednání, inovace. Pokud má agentura mít dlouhodobě vyrovnané hospodaření, pak k těmto očekáváním patří i podnikatelský úspěch.