Projekt, se kterým nastupuji do funkce

8. Protikrizová opatření

Pro ČTK začala hospodářská krize už v roce 2007 ztrátou významných dvou klientů, VLP a Aktuálně.cz. V polovině roku 2008, když se obě firmy opět staly klienty ČTK, zasáhla krize, která přinutila média, státní orgány a organizace i firmy šetřit.

I kdyby skutečně začalo hospodářské oživení, jak tvrdí některé předpovědi, bude trvat několik let, než se finanční objemy reklamy a dalších příjmů, z nichž se vyčleňují prostředky na nákup zpravodajství a informací, dostanou na úroveň roku 2007, z níž poklesly o desítky procent.

Proto je zřejmé, že krize bude ČTK ohrožovat ještě několik let. Smyslem protikrizových opatření jejího vedení musí být přizpůsobit výdaje agentury výpadku příjmů, udržet agenturu stabilní, ale současně založit dobré podmínky pro rozvoj po krizi. Je nutno mít na zřeteli také konkurenční aspekt.

Vedení agentury musí provádět opatření kalibrovaná podle vnější situace. V každém případě bude s ohledem na očekávaný vývoj příjmů mým cílem:

  • udržet kvalitu základních činností (servisu), které tvoří základní konkurenční výhodu ČTK;
  • dokončit reformu redakcí a obchodních pracovišť, zjednodušit organizační strukturu;
  • na základě personálního, obsahového a procesního auditu snížit náklady;
  • nasadit a na trhu prosadit klíčové rozvojové programy směřující k posílení  partnerství s hlavními klienty i v oblastech mimo prostou dodávku zpravodajských servisů;
  • hledat nové zdroje příjmu zejména v nových produktech, v „druhotném“ prodeji již vytvořeného obsahu, v posílení nových služeb médiím (např. IT) či ve využití potenciálu Akademie ČTK;
  • vážit rentabilitu redakčních rozhodnutí na základě znalosti trhu;
  • inovovat systém ke sledování finanční efektivity rozhodnutí;

Pod tlakem krize, ale i ze strategických důvodů bude nutno nově obchodně i redakčně strukturovat zpravodajství, aby přesněji kopírovalo potřeby klientů a aby agentura vytvářela co nejméně toho, co klienti nepoužijí. Náklady na zpravodajství jsou obrovské a svým způsobem nekonečné. Nicméně vůle klientů platit nekonečná není, a tomu bude nutno se přizpůsobit.

Právě krize, ale nejen ona, ukazuje potřebu aliancí, nových partnerství. Vhodné jsou především při ověřování a využívání nových technologií nebo tvorbě nového druhu obsahu.